silivriwebtv

  • 8.6586
  • 10.3125
  • 12.0045
SİLİVRİ BELEDİYESİ 2021 YILI HAZİRAN AYI I. BİRLEŞİMİ I. OTURUM
SİLİVRİ BELEDİYESİ 2021 YILI HAZİRAN AYI I. BİRLEŞİMİ I. OTURUM

SİLİVRİ BELEDİYESİ 2021 YILI HAZİRAN AYI I. BİRLEŞİMİ I. OTURUM

(07.06.2021)


SİLİVRİ BELEDİYESİ 2021 YILI HAZİRAN AYI I. BİRLEŞİMİ I. OTURUM

1- İlçemiz mahalle muhtarlarına yardım yapılmasının görüşülmesi. 2- Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi (Yeni Mahalle) 1849 ada 1 parsel ve 1850 ada 1 parseldeki belediyemize yapılan bağışların bedelsiz olarak tashihen, ilgililerine iade edilmesinin görüşülmesi. 3- İlçemiz Alibey Mahallesi, 1662 ada 2 parsel sayılı taşınmazın, 5 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi yapımı için İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisinin görüşülmesi. 4- Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri,Gümüşyaka Mahallesi, 1418 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın tahsis süresinin uzatılması ile İsmetpaşa Mahallesi, 226 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın tahsisinin iptal edilmesinin görüşülmesi. 5- İlçemiz kırsal mahallelerinin köy yerleşik alanı sınırları içerisinde kalan yerleşim alanlarının, “kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan” olarak tespit edilmesinin görüşülmesi. 6- İlçemiz Alipaşa Mahallesi sınırlarının değiştirilmesi ile ihtiyaç duyulması halinde diğer mahallelerin sınırlarının da yeniden oluşturulmasının görüşülmesi.